Podnikanie

Ako postupovať pri zakladaní spoločnosti

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným podlieha istým pravidlám, ktoré sa vzťahujú na zákony, ktoré sa podnikania bezprostredne týkajú a platia v našej krajine. Sro založenie sa vyznačuje istými pravidlami, postupmi a krokmi, ktoré je potrebné dodržať. Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v istom odvetví, potrebujete mať vypracovaný podnikateľský plán. V prípade nevyhnutnosti sú tu pre vás poradenské služby, ktoré poskytuje aj naša spoločnosť. K predmetu podnikania sa okrem voľných a viazaných živností, vzťahujú aj remeselné živnosti, kedy danú činnosť môžete vykonávať na základe výučného listu, ktorý vás oprávňuje k znalosti istého odboru, remesla.

naplánujte si úspech vo vašom podnikaní

Názov sídla spoločnosti sa nemôže zhodovať s názvom sídla inej spoločnosti, ktorá už existuje. Vyberte si originálny a jedinečný názov, ktorý vašu spoločnosť vystihuje. Dajte pozor na bodky a čiarky v názve spoločnosti, ktoré je nevyhnutné uvádzať správne vo všetkých náležitých dokumentoch.

Ak by ste sa v študovaní príslušných zákonov a postupov, ktoré sa vzťahujú k založeniu spoločnosti strácali, stále môžete využiť naše služby. Naša spoločnosť pomáha jednotlivým spoločnostiam pri ich činnosti, ponúkame služby v oblastí účtovníctva a daní, ako aj pomoc pri zakladaní spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným je charakteristická svojimi špecifickými znakmi, ako je počet spoločníkov, či výška základného imania. Základné imanie sa nemusí previesť na účet spoločnosti v prípade vyhlásenia správcu vkladu.

podnikanie

Čo potrebujete vykonať, aby ste získali pomoc pri zakladaní spoločnosti? V prvom rade nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete na našej internetovej stránke. Ďalším krokom je doručenie potrebných podkladov, dodanie jednotlivých informácií a úradne overených podpisov. Celý postup môžete vykonať z pohodlia vášho domova, formou online. Ostatné už nechajte na nás. O zápise spoločnosti do obchodného registra budete písomne a elektronicky oboznámení. Deň zápisu do obchodného registra sa považuje za štart vášho podnikania, kedy sa spoločnosť dostáva do vašich rúk.