Podnikanie

Darovanie motorového vozidla

Darovacia zmluva je zmluva, ktorá umožní zmenu majiteľa určitého predmetu, veci, čiže hnuteľnosti alebo aj nehnuteľnosti. Takýmto spôsobom môžete získať automobil, dom, chatu alebo pozemok so záhradou. Darovacia zmluva si vyžaduje písomnú formu s vyplnenými požadovanými údajmi. Darca a obdarovaný sú účastníci tohto typu zmluvy. Je potrebné ich v darovacej zmluve označiť, pomenovať a uviesť ostatné informácie, ktoré patrí napríklad adresa trvalého pobytu zúčastnených, rodné číslo, dátum narodenia a podobne. Ďalšou náležitosťou darovacej zmluvy je vymedzenie, označenie, popísanie konkrétneho daru z dôvodu zaistenie platnosti tejto zmluvy. Darovacia zmluva si vyžaduje úradné overenie podpisov zúčastnených osôb. Takýto spôsob a postup sa vzťahuje predovšetkým na darovanie nehnuteľnosti. Ako to je pri darovaní motorového vozidla? Pri darovaní akéhokoľvek typu motorového vozidla, budete potrebovať občiansky preukaz a technický preukaz, ak ste v pozícii darcu. Darovaciu zmluvu získate na internete.

darovacia zmluva

Darovacia zmluva motorové vozidlo Ezmluva.sk vám prináša kompletný postup a vzor zmluvy, ktorú v tomto prípade potrebujete. Keďže ide o dar, znamená to, že sa ponecháva obdarovanému bez nárokov na platbu, na poplatky s tým súvisiace. V prípade, že daný dar sa dostáva do vlastníctva viacerých obdarovaných, je potrebné ich všetkých vymedziť, menovať, uviesť v samotnej darovacej zmluve.

darovanie auta

Ak patríte k tým, ktorí radi obdarovávajú a možnosti im dovoľujú poskytovať aj väčšie a hodnotnejšie dary, môžete tak vykonať aj prostredníctvom darovacej zmluvy. Formu a náležitosti darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník, čo znamená, že je presne daná a určená. V pozícii darcu môže vystupovať len skutočný majiteľ daru, ktorý posúva do vlastníctva obdarovanému úradnou formou prostredníctvom darovacej zmluvy. Darovanie darovacou zmluvou nie je žiadny náročný proces, ktorý je však potrebné absolvovať správne, aby bola zaručená platnosť zmluvy ako aj celého úkonu darovania týmto spôsobom.