Podnikanie

Občianske združenie rýchlo a flexibilne

Občianske združeni je forma neziskovej organizácie – právnickej osoby – s jednoduchou štruktúrou, ako výsledok združovania občanov bez politických či náboženských ambícií. Jeho cieľom je venovať sa verejnoprospešným prácam, organizácií rozličných akcií či aktívnejšie meniť svoje okolie. Ide tiež o spolok, klub, združenie, zväz či spoločnosť, kde nie je primárne cieľom finančný zisk, skôr spoločenská hodnota, pomoc pre kolektív či spoločnosť ako takú. Aj pri takomto type spoločností je potrebné mať dostatok informácií, zručností či skúseností na jej založenie, aby ste sa vyhli zdĺhavému byrokratickému procesu či nepríjemnostiam.

obcianske zdruzenie ludia

Naša spoločnosť eZmluva má dostatočné kompetencie a skúsenosti na to, aby vám poskytla prvotriedne právne služby s bonusom navyše – bezplatnou konzultáciou. Proces založenia spoločnosti sa skvalitní a zrýchli k vašej väčšej spoločnosti. Kvalita našich služieb je potvrdená referenciami stovkami spokojných zákazníkov.

Aké položky si určujete sami pri založení občianskeho združenia?

názov

sídlo

cieľ činnosti združenia

orgány

zásady hospodárenia

rozsah práv a povinností členov

Za kompletné založenie občianskeho združenia zaplatíte výhodnú cenu 299 eur s jednotlivými službami:

vytvorenie orgánov združenia

vypracovanie stanov občianskeho združenia

zabezpečenie registrácie na príslušnom Ministerstve

pridelenie identifikačného čísla

registrácia na prijímanie 2% z daní

obcianske zdruzenie firma

V ponuke máme aj novozaložené občianske hnutie na predaj za 790 eur:

The Game IČO : 50 089 307

Púchovský turista IČO : 50 089 617

Právne očko : 50 088 629

Basket Team Púchov : 50 089 579

Dátum založenia spoločnosti : 11. 12. 2015

V prípade záujmu môžete využiť aj konzultácie k ďalším právnym úkonom (založenie rôznych typov spoločností, ich predaj, likvidácia, advokátske služby, virtuálne sídlo či dostupné vzory zmlúv).

Ak chcete založiť občianske združenie bez problémov a rýchlo, neváhajte navštíviť webovú stránku a na základe kontaktného formulára sa dohodneme na podrobnostiach.